Szukaj: punkty od do
Logowanie
1. Celem programu jest możliwość zbierania punktów przez uczestników programu tak aby dostarczyć możliwość uzyskania cennych nagród w wyniku współpracy dotyczącej robienia zakupów jak również wykonywania innych czynności w punktach określonych przez organizatora.
 
2. Organizator programu
Graffmark sp. z o.o.,
ul. Nawrot 12,
90-060 Łódź,
dalej nazywana Graffmark.
 
3. Uczestnikami programu " www.epunkty.pl" uprawnionymi do otrzymania nagród mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne.
4. Uczestnicy programu " www.epunkty.pl" uzyskują punkty za zakupy w formie określonej przez Organizatora.
 
5. O warunkach uzyskania punktów, w szczególności o wysokości kwoty, za którą jest przyznany punkt decyduje firma wynagradzająca klientów za dokonywane zakupy. Graffmark nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.
 
6. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów można je wymienić na produkty z katalogu, który jest udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.epunkty.pl lub papierowej w punktach uczestniczących w programie. W katalogu przedstawiona jest również wartość punktowa każdego produktu.
 
7. Wersja papierowa katalogu zawiera tylko wybraną część produktów. Pełny wybór nagród znajduje się na stronie internetowej www.epunkty.pl
 
8. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.
 
9. Realizacja nagrody następuje wówczas gdy uczestnik programu dysponuje odpowiednim saldem punktowym oraz dokona prawidłowego zamówienia drogą elektroniczną używając odpowiedniego formularza
 
10. Dostawa nagród jest bezpłatna. Graffmark podejmuje się realizacji dostaw tylko na terytorium Polski.
 
11. Nagroda jest dostarczona do klienta w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od daty otrzymania zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji.
 
12. Ewentualny podatek lub opłaty skarbowe związane z uzyskaniem nagrody za punkty ciążą na uczestnikach programu.
 
13. Wszystkie nagrody są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od organizatora, Graffmark zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego produktu o podobnych parametrach technicznych i takim samym przeznaczeniu.
 
14. Wszelkie modyfikacje lub rezygnacja ze złożonego wcześniej zamówienia na realizację nagród nie są możliwe.
 
15. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.
 
16. Zestaw nagród programu będzie ulegał rozszerzaniu.
 
17. Czas trwania programu nieograniczony